Transfer technológií je pre vedcov i podnikateľov známy pojem. Aby boli spoločne úspešní, potrebujú byť informovaní

Buďte informovaní a úspešní. Odkazujú odborníci z oblasti transferu technológií výskumným inštitúciám aj firmám. Aktuálne im v tom pomôže pravidelný newsletter a blog.

Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT pri CVTI SR) (centrum)podporuje problematiku prenosu výsledkov výskumu do praxe na celonárodnej úrovni. V súčasnosti cieľovej komunite opätovne ponúka aktuálne informácie vo forme newslettra o transfere technológií a blogu.

„Vynoveným komunikačným nástrojom – newsletterom - chceme prepojiť a rozšíriť komunitu transferu technológií na Slovensku. Prinášať aktuálne novinky z oblasti ochrany priemyselného vlastníctva a transferu technológií. Predstavitelia výskumu a vývoja na Slovensku môžu touto formou nadobudnúť schopnosti úspešne sa prezentovať v rámci komerčného prostredia,” ozrejmil Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií CVTI SR.

Ako ďalej z CTT pri CVTI SR spomenuli, newsletter je určený všetkým, ktorý sa tak v téme transferu technológií takpovediac nájdu. Či už ide o inovátorov alebo odborníkov pracujúcich s transferom technológií.

„Newsletter o transfere technológií plánujeme vydávať spravidla raz mesačne. Počíta sa aj so špeciálnymi vydaniami súvisiacimi napríklad s udalosťami akou je medzinárodná konferencia COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer), ktorá vo svojom formáte minulý rok úspešne premiérovala,“ doplnil Kubiš a pokračuje: „Blog je dvojtýždenník. Prináša domáce i zahraničné inšpirácie z oblasti transferu technológií.

Newsletter poskytne aktuálne informácie o činnosti CTT pri CVTI SR, jeho aktuálnych podujatiach či jednotlivých príspevkoch na blogu Národného portálu pre transfer technológií (NPTT). Informácie k obom novým komunikačným nástrojom poskytuje (NPTT).

Pripojiť sa cez newsletter k takzvanej transferovej komunite môžu záujemcovia prostredníctvom registračného formulára.

 

Posledný update stránky: 2021-02-08 13:42