TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin – č. 2/2013

TRANSFER TECHNÓLÓGIÍ bulletinHlavnou témou najnovšieho čísla časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin – TTb č. 2/2013 je duševné vlastníctvo, jeho ochrana a využitie v praxi. Časopis prináša vybrané témy z odborného seminára NITT SK v CVTI SR „Duševné vlastníctvo a transfer technológií II.“, názory odborníkov na aktuálnu tému, informácie z medzinárodných podujatí a ďalšie zaujímavosti.

TTb vychádza v tlačenej verzii štvrťročne. V elektronickej podobe je prístupný na Národnom portáli pre transfer technológií – NPTT (www.nptt.sk):

http://nptt.cvtisr.sk/sk/ttb-transfer-technologii-bulletin.html?page_id=282

a na webovej stránke TTb:

http://ttb.cvtisr.sk/bulletiny-z-roku-2013/2.html?page_id=108

Posledný update stránky: 2013-08-13 12:12