Tradičná konferencia má nový formát. Registrujte sa na podujatie, kde sa stretne akademický a komerčný „svet“


COINTT 2020 sa mení na ONLINE podujatie   


Vývojári inovácií, ich fanúšikovia a predstavitelia biznisu so záujmom investovať do ich uplatnenia na trhu je tu jedinečná príležitosť. V priebehu októbra premiérovo odštartuje nový formát konferencie s hlavnými témami transfer technológií, duševné vlastníctvo, inovácie a podpora podnikania.   

V Bratislave sa 19. - 21. októbra 2020 po prvýkrát uskutoční nový formát odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020. Diskutovať sa bude o transfere technológií, duševnom vlastníctve, inováciách a podpore podnikania.

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo do života uviesť nový formát podujatia. Ten prepája pôvodnú v rámci akademickej obce pevne etablovanú konferenciu Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí s novými témami ako sú inovácie a podpora podnikania,hovorí Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a dodáva: „Veríme, že témy podujatia oslovia podnikateľov, zástupcov korporácií a prívržencov inovácií. Podarí sa nám tak upriamiť ich pozornosť na akademickú obec.

Tým z podujatia vytvoríme miesto, kde sa oba svety - akademický aj komerčný – stretávajú. Konferencia sa tak môže stať akcelerátorom transferu technológií.“

Tradičná konferencia má nový formát. Registrujte sa na podujatie, kde sa stretne akademický a komerčný „svet    

 

Posledný update stránky: 2020-09-25 09:35