Tlačová správa: poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2023

laureáti ocenenia Vedec roka SR 2023

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2023

 

Kvantové technológie, materiálová veda, strojárenské technológie, fyzikálna chémia či umelá inteligencia sú vedecké oblasti, ktoré sú väčšine ľudí málo známe. Vďaka podujatiu Vedec roka SR, ktoré má za cieľ  profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života na Slovensku, poznáme mená piatich výnimočných osobností. Svoje ocenenia si prebrali 21. mája v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Hodnotiaca komisia, ktorú tvoria zástupcovia vyhlasovateľov podujatia, vyberala laureátov v piatich kategóriách spomedzi 48 nominovaných vedeckých osobností za významné výsledky vo vede a výskume na Slovensku. 27. ročník podujatia Vedec roka SR sa uskutočnil pod záštitou ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Tomáša Druckera, ktorý vyjadril svoje poďakovanie: „Ministerstvo školstva si veľmi cení prácu v oblasti vedy a výskumu, pretože je to neoddeliteľná súčasť jeho poslania. Som nesmierne vďačný, že medzi nami máme mnoho jednotlivcov, ktorí sa rozhodli ísť cestou objavovania a inovácií. Práca vedcov je totiž ako práca priekopníkov – často sa pohybujú na neznámom území, neustále hľadajú nové poznatky a posúvajú hranice nášho chápania. Bez ich odvahy a odhodlania by sme ako spoločnosť nemohli napredovať. Ich prínos je nenahraditeľný a za to im patrí naša vďaka.“  „Aj tento rok sme mali možnosť hodnotiť vynikajúce výsledky našich vedcov a vedkýň. Už tradične bolo najviac návrhov v kategórii Vedec roka a Mladý vedecký pracovník. Potešiteľným faktom tohto ročníka bola vynikajúca úroveň výsledkov našich mladých vedcov. Niektoré z nich by obstáli aj v hlavnej kategórii, čo je veľmi sľubné pre budúcnosť našej vedy,“ povedal predseda hodnotiacej komisie Jozef Masarik.

 

Ocenenia za rok 2023 v jednotlivých kategóriách získali tieto osobnosti:

 

•            Kategória Vedec roka/Vedkyňa roka: prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie získal za významný vedecký prínos v oblasti molekulového a nízkorozmerného magnetizmu, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentovaných časopisoch a za mimoriadnu grantovú úspešnosť.

 

•            Kategória Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka: RNDr. Ivana Šišoláková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie získala za budovanie významnej medzinárodnej spolupráce a spolupráce so súkromným sektorom a za významný prínos v oblasti výskumu neenzymatických elektrochemických senzorov ako nových diagnostických metód.

 

•            Kategória Inovátor roka/Inovátorka roka: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ocenenie získal za významný novátorský prínos v oblasti tvárniteľnosti kombinovaných polotovarov zváraných laserom.

 

•            Kategória Technológ roka/Technologička roka: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., Žilinská univerzita v Žiline. Ocenenie získal za výskum a vývoj technologických postupov zvárania vysokopevných ocelí pre prax.

 

•            Kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., Univerzita Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za významné vedecké výsledky v oblasti umelej inteligencie s využitím modelov umelých neurónových sietí, získané v spolupráci so zahraničnými partnermi, a za rozvíjanie medzinárodného interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda.

 

Slávnostného eventu sa zúčastnili zástupcovia vyhlasovateľov ocenenia, zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, členovia hodnotiacej komisie, rektori viacerých slovenských univerzít, organizácie podporujúce vedu a výskum ako aj partneri podujatia.

 

Viac informácií o podujatí Vedec roka SR 2023 nájdete na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR.

 

Kontakt pre médiá:

Odbor komunikácie CVTI SR

Štefánia Bartošová, +421 907 165 398,  stefania.bartosova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2024-05-23 08:07