Tlačová správa: NASTÁVAJÚCI TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY BUDE DOPREVÁDZAŤ SVETLO

Tlačová správa: NASTÁVAJÚCI TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY BUDE DOPREVÁDZAŤ SVETLO

(príloha k TS - TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU 2015 / Výber podujatí TVT 2015 podľa krajov)

Posledný update stránky: 2015-11-06 10:00