Tlačová správa: Nadaní žiaci, študenti i novinári dostanú ocenenie za prezentáciu vedy

Nadaní žiaci, študenti i novinári dostanú ocenenie za prezentáciu vedy

Posledný update stránky: 2015-11-10 15:06