Tlačová správa: Digitálna revolúcia vo verejných knižniciach: Smerujeme k magickej hranici milióna zdigitalizovaných strán!

Verejné knižnice už dávno neplnia len funkciu miest na požičiavanie kníh. Stávajú sa pulzujúcimi komunitnými centrami plnými nových vedomostí, zručností, zážitkov a príbehov. Avšak ich tradičné poslanie, uchovávať a sprístupňovať knižné dokumenty, ostáva stále rovnako dôležité. Ako však môžeme toto cenné kultúrne dedičstvo ochrániť a sprístupniť pre budúce generácie? Odpoveďou je digitalizácia. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Tlačová správa: Digitálna revolúcia vo verejných knižniciach: Smerujeme k magickej hranici milióna zdigitalizovaných strán!

Posledný update stránky: 2024-06-27 09:35