Titul najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019 patrí levočskému Múzeu špeciálneho školstva

Online hlasovanie verejnosti v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019 prinieslo víťazstvo levočskému Múzeu špeciálneho školstva. Prvenstvo získalo v kategórii Naj kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019.

„Pre moderné a interaktívne múzeum,  jediné s danou problematikou v širšom regióne Strednej Európy, ide najmä o morálne ocenenie. Odzrkadľuje výsledok úspešného roka 2019,“ komentuje úspech Štefánia Petreková, vedúca múzea.

Verí, že ocenenie prispeje k väčšej medializácii, vyššej návštevnosti a záujmu turistov o danú problematiku pri návšteve historickej Levoče.

Múzeum špeciálneho školstva je priestorom zážitkovým, pútavým a originálnym. Najmenší ocenia i jeho doslovne hravú povahu. „U nás neplatia zákazy tipu 'nedotýkajte sa,' práve naopak. Trištvrte hodinové až hodinové prehliadky, v slovenskom, anglickom či nemeckom jazyku, sú určené malým i veľkým. Vždy ich dopĺňa i odborný lektorský výklad, dopĺňa Petreková.  

Petreková pripomína, že múzeum je aktuálne na prahu svojho jubilejného roka, kedy oslávi 30 rokov od svojho vzniku             (16. 11. 1990). Plánovaná pestrá ponuka múzejných vzdelávacích programov má osloviť najmä škols

ké skupiny. „Pred letom pripravujeme zážitkový a hravý 'Týždeň detí v múzeu.' Cieľom je spájanie generácií prostredníctvom aktivity 'Vezmi starých rodičov do múzea.' Následne leto bude patriť úspešnému projektu 'Legendárium' s príbehom o Louis Braillovi a prehliadkam interaktívnej expozície. V závere roka sprístupníme výstavu 'Gotická cesta hmatom', “ konkretizuje Petreková.

Online hlasovanie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019 trvalo od 13. decembra 2019 do 13. januára 2020. Slávnostné odovzdávanie ocenení čaká víťazov 23. januára 2020 o 12:30 hod. na medzinárodnej výstave cestovného ruchu      ITF SLOVAKIATOUR 2020 v Incheba Expo Bratislava, v stánku Prešovského kraja.

Levočské múzeum sa môže pochváliť od nového roka 2020 aj ďalšou novinkou. V mesiacoch jún – september svoje dvere otvorí všetkých sedem dní v týždni. Potrebné aktuálne informácie nájdete na jeho webovej stránke.  

Titul najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019 patrí levočskému Múzeu špeciálneho školstva

Posledný update stránky: 2020-01-16 15:09