Systémové prepojenie vedy s praxou rieši národné združenie. Pozrite si inštitucionálny prehľad podpory transferu technológií

V roku 2015 vzniklo združenie, ktoré na národnej úrovni rieši a zlepšuje úroveň transferu technológií (TT) na Slovensku. Jeho členovia pomáhajú verejným vedeckovýskumným inštitúciám po procesnej i finančnej stránke.

Súčasťou Národného centra transferu technológií Slovenskej republiky (NCTT SR) je sedem verejných vysokých, Slovenská akadémia vied (SAV) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

„Členovia združenia, ako aj vedeckovýskumné inštitúcie mimo združenia, v rámci procesov ochrany a najmä komercializácie duševného vlastníctva narážajú na rôzne prekážky vrátane legislatívnych a spoločnými silami usilujú o ich zlepšenie a celkovú systematizáciu v tejto oblasti. Združenie taktiež prevádzkuje patentový fond, ktorého prostriedky slúžia na hradenie poplatkov súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva.“ konkretizuje blogový článok na Národnom portáli pre transfer technológií (NPTT), ktorý prevádzkuje CVTI SR.

Článok Predstavujeme Centrá transferu technológií  ̶  účastníkov združenia Národného centra transferu technológií SR poskytuje prehľad o činnosti členov NCTT SR.

Celkový prehľad o dianí v oblasti transferu technológií ponúka nielen opätovne obnovený blog portálu, ale aj informačný newsletter, ktorý rovnako aktuálne reaguje na dianie v oblasti TT.

ilustračná foto: pexels.com

Posledný update stránky: 2021-03-23 10:59