Súťaž Networking Academy Games pripravuje sieťových špecialistov pre prax

IT talenty z celej SR sa už tradične stretli na Technickej univerzite v Košiciach,            na 14. ročníku súťaže študentov v oblasti sieťových technológií.

Národné kolo súťaže pre talenty v oblasti informačných sietí  NAG 2019 (Networking Academy Games) umožnilo už po štrnástykrát študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí.

„Študenti touto formou prezentujú znalosti, ktoré získali prostredníctvom štúdia v rámci Sieťového akademického programu. Celoštátnemu kolu predchádzali školské kolá. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Trojčlenné družstvá študentov stredných škôl a jednotlivci,“ konkretizuje Doc. Ing.  František Jakab, PhD.  z Technickej univerzity v Košiciach. ...

Súťaž Networking Academy Games pripravuje sieťových špecialistov pre prax  

Tento ročník súťaže bol súčasťou aktivít národného projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Jeho strategickým cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce         so zameraním na informatiku a IKT. Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na  http://itakademia.sk. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Posledný update stránky: 2019-03-27 14:51