Súťaž Inovatívny čin roka príjíma prihlášky do 6. apríla 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 16. januára 2018 jedenásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2017". Cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka" je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Prihlášky do súťaže možno podávať až do 6. apríla 2018.

Počas desiatich doterajších ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 300 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

1. Výrobková inovácia,
2. Technologická inovácia,
3. Inovácia služby (netechnologický proces).

Konkrétnejšei informácie o súťaži Inovatívny čin roka nájdete na oficiálnej stránke vyhlasovateľa súťaže  Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Posledný update stránky: 2018-02-07 09:44