Štyristo vysokoškolákov môže zlepšiť svoje osobnostné a komunikačné kompetencie

Tímová spolupráca, selfmarketing, manažment pri konfliktoch, komunikácia a na záver prípadová štúdia. Päť modulov, ktoré je potrebné absolvovať na získanie certifikátu certifikát ECo-C® - European communication certificate®. V Európskej únii sa považuje za štandardizovaný doklad o vzdelaní v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných zručností.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ponúka štyristo vysokoškolákom, s výnimkou ich bratislavských kolegov, získať tento uznávaný certifikát zdarma. Stačí sa prihlásiť, získať potrebné vedomosti a zvládnuť záverečné testovanie.

Testovať bude akreditované vzdelávacie stredisko na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ak záujem vzrastie, realizovať sa môže aj na iných univerzitách a vysokých školách.

Konkrétne informácie o vzdelávacích moduloch sú dostupné na webovej stránke  http://eco-c.sk/sylaby.php.

Prihlásiť sa záujemcovia môžu prostredníctvom online dotazníka  na webovej stránke národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.  

   

Posledný update stránky: 2018-07-06 10:45