Štvťročník pre knižničnú a informačnú vedu i prax má novú webovú stránku

Tento rok si odborný časopis pre všetkých knihovníkov, ale aj ďalších odborníkov z oblasti knižničnej a informačnej vedy pripomína 20. výročie. Pri tejto príležitosti sa spustila nová webová stránka.

Vďaka Centru vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už 20 rokov sprevádza odborníkov knižnično-informačnou vedou i praxou časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice.

„Pri tejto príležitosti chceme poďakovať všetkým našim čitateľom a spolupracovníkom za produktívnych dvadsať rokov, ktoré s nami aktívne strávili. Nová webová stránka je pre nich formu akéhosi darčeka, ktorý sme v redakcii pripravili.

Taktiež my v redakcii máme z modernejšieho a dizajnovo pútavejšieho webu radosť,“ reaguje Tomáš Fiala, zodpovedný redaktor časopisu z CVTI SR.

Zároveň dodáva webová stránka ponúka  aj kompletný archív všetkých čísiel časopisu.

Začiatky periodika ITlib.Informačné technológie a knižnice nájdeme v Metodickom spravodaji či Bulletine Centra VTI SR.  V roku 2001 sa s aktuálnym názvom stal časopisom s celonárodným dosahom, a tiež presahom do zahraničia. Predovšetkým ku kolegom z Českej republiky.

„ITlib má nesporne veľké šťastie. Je aj po dvadsiatich rokoch jednou veľkou rodinou zanietených tvorcov, vďačných čitateľov a priaznivcov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, ktorí od začiatku až podnes vždy veľmi ochotne a s veľkou zodpovednosťou posielajú dohodnuté príspevky, ktoré umožňujú získať inšpiráciu a rozhľad,“ spomína Daniela Birová, autorka myšlienky časopisu z CVTI SR.

ITlib.Informačné technológie a knižnice vydáva CVTI SR ako štvrťročník. Odberateľské portfólio tvorí v podstate celý knižničný systém na Slovensku, vybrané knižnice a inštitúcie v Českej republike, a vďaka autorskej spolupráci dostáva časopis aj ďalší medzinárodný presah do iných krajín.

Odborníci, ktorí sú súčasťou redakčnej rady časopisu reprezentujú tak prax, ako aj akademický sektor. Tu časopis zohráva aj úlohu vzdelávacieho materiálu: ITlib. za ostatných dvadsať rokov často bol a stále je mojou prvou voľbou pri hľadaní informácií, pri odporúčaní zdrojov pre študentov, ale aj pri publikovaní výsledkov mojich vlastných výskumov,“ konkretizuje Jaroslav Šušol z Katedry knižničnej a informačnej vedy, Filozofickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave.

webová stránka ITlib.Informačné technológie a knižnice

Posledný update stránky: 2021-02-08 12:58