Štrnásty ročník Týždňa vedy a techniky sa blíži!

V pondelok, 6. novembra 2017, sa oficiálne začína už štrnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. TVT  s tohtoročným mottom „Spoznávaj, pochop, rozvíjaj“ potrvá až do nedele 12. novembra a ukončí aj Vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Tento rok sa môžete taktiež tešiť na stovky podujatí s vedecko-technickou tematikou po celom Slovensku, ako sú prednášky, festivaly, workshopy či súťaže.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR v rámci TVT 2017 už tradične pripravilo viacero zaujímavých podujatí. V pondelok 6. novembra 2017 sa uskutoční v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium Slávnostné otvorenie štrnásteho ročníka Týždňa vedy a techniky. Nasledovať bude Slávnostné vyhlásenie výsledkov fotografickej a výtvarnej súťaže,  počas ktorého si mladí a talentovaní výtvarníci a fotografi prevezmú diplomy a vecné ceny. Cieľom výtvarnej a fotografickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Témou tohtoročnej výtvarnej súťaže bolo „Ako recyklujem“, téma fotografickej súťaže znela „Voda a veda“.

Pre verejnosť si  CVTI SR v utorok 7. novembra pripravilo podujatie Utorok s geológiou na tému Cesta od stredu Zeme, alebo čo bolo, je a bude v geologickej mozaike našej planéty. Prednášajúci RNDr. Ján Madarás, PhD., vedúci Geologického odboru v Ústave vied o Zemi SAV, okrem iného odpovie napríklad aj na otázky: Prečo sa kontinenty a moria menia a mapa Zeme nebola nikdy rovnaká ako dnes? Prečo sú niekde zemetrasenia a sopky, hory a údolia alebo len "nudná" rovina? Čo ostane po človeku? Bude tzv. vedúcou skamenelinou?

Ak v termíne 9. – 10. novembra zavítate do priestorov výstaviska INCHEBA, budete sa môcť zúčastniť hneď dvoch z hlavných podujatí organizátorov. Tým prvým je interaktívna výstava Veda netradične, na ktorej vám vo vystavovateľských stánkoch ponúkneme množstvo zaujímavých exponátov zo sveta vedy a techniky a zažijete tak vedu ´naživo´.

Druhým podujatím, ktorý sa v tomto termíne uskutoční  vo výstavisku INCHEBA je  Festival vedy a techniky AMAVET 2017. Tento ročník je výnimočný tým, že FVaT AMAVET oslavuje už 20. výročie svojho vzniku. 20 rokov nemá len AMAVET, ale  je to zároveň aj maximálny vek súťažiacich, čo znamená, že najstarší účastník blížiaceho sa festivalu sa narodil v roku, kedy vznikla súťažná prehliadka vedecko-výskumných a technických projektov žiakov.

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 9. novembra 2017. Každoročne sa počas Týždňa vedy a techniky uskutoční približne 400 podujatí po celom Slovensku zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Zoznam všetkých podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Spoluorganizátorom Týždňa vedy a techniky je AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

Štrnásty ročník Týždňa vedy a techniky sa blíži!


Posledný update stránky: 2017-11-14 13:16