Stretnutie predsedov akadémií vied V4 v Bruseli

Cieľom každoročného stretnutia organizovaného od roku 2000, bolo prezentovať pripravenosť jednotlivých akadémií vo vyššej miere participovať na európskom výskume, ako aj prezentovať nové výskumné infraštruktúry, ktorými sú akadémie vybavené. 

Tlačová správa_ Stretnutie predsedov akadémií vied V4 v Bruseli

Fotogaléria

(FOTO: © European Union , 2016   /  Source: EC - Audiovisual Service   /   Photo: Lieven Creemers)

Posledný update stránky: 2016-03-07 11:08