Stredoškolskí učitelia majú možnosť pridať sa k silnej komunite „sieťarov.“ Príležitosť ponúka platforma projektu IT Akadémia

Platforma „Sieťové fórum“ združuje učiteľov stredných škôl vyučujúcich alebo zaoberajúcich sa problematikou počítačových sietí. Jej podstatou je zdieľať skúsenosti s výučbou a inovatívne pristupovať k vzdelávaniu študentov v tomto odbore.

„Sieťové fórum“, ako platforma stredoškolských pedagógov - informatikov pre oblasť vzdelávania v sieťových technológiách vznikla začiatkom roka 2020.  Ide o iniciatívu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA), ako jedného z partnerov národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie.  

Členovia platformy sú vysoko aktívni už od jej založenia. Pracujú na výmene cenných skúseností. Snažia sa aktualizovať metodiky vytvorené pre problematiku sieťových technológií, ktoré vznikli v rámci národného projektu a zavádzať ich do stredoškolskej výučby.  

„Jedným z hlavných cieľov platformy 'Sieťové fórum' je aj výchova špičkových odborníkov na sieťové technológie. Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline ponúka nový unikátny bakalársky študijný program Informačné a sieťové technológie. Program bol vytvorený na základe požiadaviek podnikovej praxe. Vďaka tomu je silne prakticky orientovaný na najnovšie technológie.

Nesmú medzi nimi chýbať známe kurzy vzdelávacieho programu spoločností Cisco zamerané na siete a bezpečnosť či Fortinet zamerané priamo na bezpečnosť,“ konkretizuje Viliam Lendel, z FRI UNIZA.

V rámci fóra existuje pre školy príležitosť zdieľať počítačové a sieťové laboratóriá KIS FRI UNIZA alebo možnosť obojstrannej praxe žiakov. Vývoj softvérových riešení pre školy sa môže stať výstupom bakalárskych, diplomových, ale aj semestrálnych prác. Pripravené je aj pokračovanie ďalších odborných workshopov realizovaných prostredníctvom národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Sieťové fórum je jedným z príkladov vytvorenia partnerstiev a sietí základných, stredných škôl a vysokých škôl a IT  firiem.

V súčasnosti sa v rámci platformy diskutuje o prvej letnej škole počítačových sietí. Konať by sa mala  na FRI UNIZA. Rieši sa samotný obsah, ktorý by sa účastníkom ponúkol. Zisťuje sa potenciálny záujem zo strany žiakov na jednotlivých stredných školách.

Aktuálne sú členmi „Sieťového fóra“ učitelia z trinástich stredných škôl. Konkrétne zo SOŠ strojníckej  v Kysuckom Novom Meste, Súkromného gymnázia FUTURUM v Trenčíne, SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste, SOŠ IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, SPŠ technickej v Martine, SOŠ elektrotechnickej v Žiline, Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci, SPŠ v Myjave, SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch, SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici, Spojenej školy v Martine, SPŠ v Považskej Bystrici a SOŠ v Dubnici nad Váhom. Uvítame, ak aktivity platformy oslovia aj ďalších stredoškolských pedagógov a pridajú sa k svojim kolegom. Do Sieťové fóra je možné vstúpiť cez vyplnenie kontaktného formulára,uvádza Eva Kalužáková, manažérka publicity národného projektu  IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke: http://itakademia.sk/

Strategickým cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti  a trhu práce  so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Stredoškolskí učitelia majú možnosť pridať sa k silnej komunite „sieťarov.“ Príležitosť ponúka platforma projektu IT Akadémia

Posledný update stránky: 2020-06-10 15:46