Štartuje nominačná výzva na ocenenia Vedec roka 2016

Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadené organizácia MŠVVaŠ SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú jubilejný 20. ročník súťaže ─ Vedec roka SR.

Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov za prínosy ich vedeckého bádania.

Ocenenia za rok 2016 budú udelené v piatich kategóriách: Vedec roka SR, Vedkyňa roka SR, Osobnosť roka v oblasti technológií, Osobnosť roka v programoch EÚ, Mladá. osobnosť vedy.


Cena Vedec roka SR 2016 už po dvadsiatykrát ocení prácu výnimočných osobností slovenskej vedy


Posledný update stránky: 2017-02-01 16:02