Špičkový výskum a inovácie majú silnú európsku podporu

Inovácie s výnimočným potenciálom uspieť na trhu aktuálne významne podporuje celá Európa. Doteraz najväčší európsky investičný program pre startupy je samostatnou súčasťou programu pre podporu výskumu a inovácií.

Rámcový európsky program pre podporu výskumu a inovácií Horizont Európa (HEU) reprezentujú na Slovensku Národné kontaktné body so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Najnovšie Národná kancelária Horizontu (kancelária) informuje o významnom kroku. Svoju činnosť oficiálne zahájila nová Európska rada pre inovácie (EIC).

Ako konkretizujú z kancelárie ide o príležitosť pre tých, ktorí majú prelomový výskum alebo inováciu s veľkým potenciálom úspechu na globálnom trhu. Nová Európska rada pre inovácie programu Horizont Európa podporuje špičkové výskumné tímy a deep tech start-upy s potenciálom rýchleho rastu na európskej až globálnej úrovni.

Európska rada pre inovácie sa po svojej pilotnej fáze v programe Horizont 2020 stala samostatnou súčasťou nového rámcového programu pre podporu výskumu a inovácií Horizont Európa. S rozpočtom viac ako 10 mld. EUR na roky 2021 – 2027 je doposiaľ najambicióznejšou iniciatívou Európskej komisie na podporu prelomového výskumu a inovácií. Svoju činnosť oficiálne odštartovala 18. marca 2021 zverejnením pracovného programu na rok 2021,“ hovorí Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z Národnej kancelárie Horizontu na CVTI SR,

Z kancelárie upriamili pozornosť aj na slová líderky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej: „Najväčší investičný program pre startupy v dejinách Európskej únie, s názvom European Innovation Council, má pomôcť znížiť investičný dlh európskej startupovej ekonomiky.“ Pričom vo svojom úvodnom príhovore pri spustení programu podčiarkla aj paradox európskej vedy. Hoci má vynikajúce výsledky, jej finančné zhodnotenie nie tak významné. EIC má pomôcť tento paradox riešiť.

Do schém, ktoré sa v roku 2018 začlenili do pilotnej fázy Európskej rady pre inovácie sa v programe Horizont 2020 úspešne zapojili aj slovenské subjekty. „Boli súčasťou 759 podaných oprávnených projektových návrhov. Financovanie vo výške 8,6 mil. EUR získalo 26 z nich. V piatich prípadoch išlo o pokrytie základného výskumu, vo zvyšných 21 o podporu inovačných aktivít. Najúspešnejšími sa stali firmy MultiplexDX, , Sensoneo a Saftra Photonics.“ približuje Šimková.

Podrobné informácie o Európskej rade pre inovácie (EIC) sú dostupné na oficiálnej webovej stránke Národnej kancelárie Horizontu. Poradenstvo a asistenciu pri zorientovaní sa v schémach EIC poskytnú  záujemcom Národné kontaktné body pre EIC.

ilustračné foto: pexels.com

Posledný update stránky: 2021-03-30 12:37