Slovenským vedcom a výskumníkom bude pomáhať Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli

V Bruseli sa 16. júna 2014 slávnostne otvorila Styčná kancelária pre výskum a vývoj, ktorá bude poskytovať služby slovenským výskmuníkov a vedcom.

Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli je súčasťou organizačnej štruktúry CVTI SR.

Tlačová správa MŠVVaŠ SR (ex post)

Tlačová správa MŠVVaŠ SR (ex ante)

Posledný update stránky: 2014-06-18 10:57