Slovensko vstupuje do Európskeho laboratória molekulárnej biológie

Pri príležitosti plného vstupu Slovenskej republiky do organizácie Európského laboratória molekulárnej biollógie (EMBL - European Molecular Biology Laboratory) sa uskutoční           v Bratislave informačné podujatie:

EMBL workshop v Bratislave

Podujatie sa uskutoční 6. 10. 2017 o 10:00 hod. v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava.

Prednášať budú:

Dr. Silke Schumacher (EMBL)

A short introduction

Dr. Monika Lachner (EMBL)

Opportunities for PhD and Postdoctoral researchers

Dr. Vladimir Benes (EMBL)

Core facilities and services at EMBL

Dr. Rastislav Horos (EMBL) 

Science talk

Dr. Miroslav Chovanec (Biomedical Research Center SAS) 

A Slovak example of joint effort to foster research quality in molecular medicine

Účastníci podujatia získajú informácie o možnostiach ako využiť naše riadne členstvo v ich profesionálnej kariére, a ako využiť unikátnu infraštruktúru.

Súčasťou podujatia je aj informácia o BMC SAV, kde je koncentrovaná najväčšia výskumná kapacita v oblasti biomedicínskeho výskumu v SR.

Predpokladané ukončenie podujatia o 13:30 hod.

POZVÁNKA

Posledný update stránky: 2017-10-04 16:23