85vyrocie.cvtisr.sk

Slovensko medzi najlepšími. Naša vedkyňa získala prestížny európsky grant

Aktuálne zverejnené výsledky Európskej výskumnej rady (ERC) potešili aj Slovensko. Opäť sme súčasťou tých najkvalitnejších výskumných projektov. Vedkyňa zo Sociologického ústavu SAV získala významný ERC Starting Grant. Odbornú podporu pri jednotlivých krokoch k úspechu poskytla Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

ERC Starting Grant je najväčším grantom pre jednožiadateľov v rámci európskeho programu na podporu vedy Horizont Európa. Tento rok sa oň uchádzalo približne 3 000 projektov. Slovensko zastupovali tri projekty. Všetky dosiahli vysoké hodnotenie, no jeden aj skutočné „víťazstvo.“ Grant získal projekt Elżbiety Drążkiewicz zo Sociologického ústavu SAV. Hodnotiacu komisiu špičkových vedcov zaujal projekt zameraný na výskum rastúceho napätia v súvislosti s konšpiráciami teóriami v Európe. Najpodstatnejším kritériom je pre porotu excelentnosť a kvalita predložených projektov.

„Na rozdiel od ostatných európskych grantov na podporu vedy a výskumu majú príspevky z ERC slúžiť na financovanie výskumu na hraniciach poznania takzvaného frontier research. Podporuje projekty s potenciálom priniesť významný prelom, výrazne posunúť hranice ľudského poznania v danej oblasti výskumu.

Granty ERC pomôžu vynikajúcim vedcom v ranej fáze kariéry, aby mohli realizovať svoje nápady, financovať vlastné výskumné tímy počas najbližších piatich rokov. Okrem samotných financií na výskum býva grant ERC aj medzinárodne uznávanou známkou kvality a bránou do sveta ďalšieho financovania,“ uvádza Kvetoslava Papanová,  koordinátorka národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa z Národnej kancelárie Horizontu.

Práve Národná kancelária Horizontu  so sídlom v CVTI SR poskytla víťaznej žiadateľke o grant konzultácie aj viaceré odborné služby a napomohla tak k jej úspechu. „Okrem podpory pri príprave projektu a konzultácií  sme sprostredkovali žiadateľke aj mentoringovú výpomoc. Vyskúšala si i cvičné pohovory pre obhajobu projektu v dvojkolovom hodnotení. Úspech Slovenska v tomto prestížnom grante dokazuje, že práca našich výskumníkov a inovátorov je konkurencieschopná aj vo svete a naši nádejní špičkoví vedci musia len nabrať odvahu tento potenciál ukázať.“

ERC Starting grant má aktuálne k dispozícii 636 miliónov eur. Tie sa rozdelia medzi 408 konkrétnych projektov. Laureáti grantu budú realizovať svoje projekty na univerzitách a výskumných centrách v 26 krajinách Európy.  Trojicu najsilnejších krajín v tomto rebríčku tvorí Nemecku s realizáciou 81 projektov, Spojené kráľovstvo s 70 projektmi a Holandsku so 40 projektmi. Tesne ho dobieha ešte Francúzsko, kde sa bude realizovať 39 úspešných projektov. Granty zároveň vytvoria viac ako 2 000 pracovných miest pre postdoktorandov, doktorandov a ďalších pracovníkov hostiteľských inštitúcií.

Na Slovensko putuje nový grant ERC  │ERA Portál Slovensko – Rámcový program Horizont Európa


ERC, zriadená Európskou úniou v roku 2007, je autonómna paneurópska grantová agentúra s rozpočtom € 16,6 miliárd na obdobie 2021-2027. Financuje tvorivých výskumníkov akejkoľvek národnosti a veku, pri realizácii ambicióznych výskumných projektov po celej Európe. Granty nastavujú vedci pre vedcov, pričom jediným kritériom výberu projektov je excelentnosť návrhu aj podávajúceho výskumníka. ERC patrí medzi najväčšie granty pre monožiadateľov v rámci programu Horizont Európa, teda granty o ktoré sa uchádza jeden vedec v spolupráci s jedným výskumným pracoviskom na ktorom chce projekt realizovať.


Slovensko medzi najlepšími. Naša vedkyňa získala prestížny európsky grant

Posledný update stránky: 2022-11-23 09:46
×