Slovenskí vedci si prevzali najprestížnejšie ocenenie

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií bol cieľ slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa konalo 10. novembra 2016 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2016.

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku je jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.

Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti. 

Ocenenie v kategórii Popularizátor vedy patrí aj kolektívu Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVT SR (NCP VaT)  Cenu za popularizáciu vedy a techniky na Slovensku a koordináciu popularizačných aktivít na celoslovenskej úrovni. Cenu prevzala Andrea Putalová, riaditeľka NCP VaT pri CVTI SR.   

Slovenskí vedci si prevzali najprestížnejšie ocenenie 

FOTOGALÉRIA

Posledný update stránky: 2016-11-11 11:25