SLORD│Stretnutie siete IGLO s komisárkou pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport Mariyou Gabriel

Dňa 28. februára 2023 sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie siete IGLO s Mariyou Gabriel, komisárkou pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport, ktorá bola sprevádzaná zástupcami Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD).

IGLO je neformálna sieť kancelárií pre výskum a vývoj sídliacich v Bruseli (Informal Group of RTD Liason Offices, IGLO), ktorej aktívnym členom je aj kancelária SLORD.

Stretnutie sa uskutočnilo v hlavnej budove Európskej komisie, Berlaymont, pričom jeho cieľom bolo predstaviť komisárke aktivity a prínos siete IGLO, ktorá minulý rok oslávila svoje 30. výročie od založenia.

V úvode stretnutia dostali slovo viacerí zástupcovia siete IGLO, ktorí mali možnosť prezentovať spôsob práce IGLO ako neformálnej siete. Predstavené boli viaceré spoločné aktivity, medzi nimi aj mesačný seminár otvorený celej výskumno-inovačnej komunite pôsobiacej v Bruseli s názvom „IGLO Open“, alebo V4 Tréning pre projektových manažérov v oblasti výskumu, ktorý komisárke Gabriel predstavila vedúca kancelárie SLORD ako jednu z dôležitých iniciatív kancelárií Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska pre zlepšovanie kapacít projektových manažérov pracujúcich s programom Horizont.

Komisárka vyjadrila želanie, aby sa členské štáty EÚ, ktoré ešte nie sú členom siete IGLO, nimi stali v blízkej budúcnosti. Podmienkou členstva v IGLO je, aby mal štát založenú kanceláriu v Bruseli. Sieť v súčasnosti pozostáva z 28 členov reprezentujúcich 26 krajín, z radov členských štátov EÚ aj mimo nich. 

Podrobnejšie informácie k stretnutiu prináša oficiálna webová stránka Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), ktorá je organizačnou zložkou CVTI SR. 

Posledný update stránky: 2023-03-10 08:53