SLORD: Výskumno-inovačné aktivity štátov EÚ v boji proti koronavírusu. Ťažiskový informačný portál pre projekty programu Horizont 2020 má novú platformu.


Kolegovia zo SLORD sú aj v súčasnej situácii obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu k dispozícii formou elektronickej komunikácie e-mailom či cez Skype. Konzultovať s nimi je tiež možné aj telefonicky.


Jednotnú informačnú „strechu“ pre projekty programu Horizont 2020 poskytuje Portál Funding & Tenders. Záujemcom aj odborníkom ponúka prehľad o príležitostiach, ktorými disponujú jednotlivé programy riadené Európskou komisiou aj jej ďalšími orgánmi. Aktuálne tiež portál reaguje na súčasnú situáciu pandémie koronavírusu. Jeho nová platforma bude poskytovať prehľad aj o tom, aké výskumno-inovačné aktivity riešia v tomto smere jednotlivé európske krajiny.

Komplexným portálom príležitostí pre záujemcov a expertov v programoch, ktoré riadi Európska komisia a ďalšie orgány EÚ je portál Portál Funding & Tenders. Aj v čase krízy šírenia ochorenia COVID-19 zostáva centrálnym informačným miestom pre projekty programu Horizont 2020.

  • European Research Area (ERA) Corona Platform

Novo založená platforma ERA Corona v rámci Funding & Tenders portálu združuje dôležité informácie týkajúce sa posunov uzávierok aktuálne otvorených výziev na predkladanie návrhov v programe Horizont 2020 v reakcii na súčasnú krízu. 

Na platforme v súčasnosti prebiehajú intenzívne práce a v najbližšom období bude taktiež ponúkať prehľad národných výskumno-inovačných aktivít v jednotlivých členských štátoch Únie v boji proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2.

Platforma ďalej združí najrelevantnejšie odkazy ohľadom dôležitých výskumných iniciatív alebo projektov spustených pre boj s koronavírusom.

  • Frequently Asked Questions (FAQ)

Portál Funding & Tenders je tiež miestom oficiálnych odpovedí na často kladené otázky (FAQ) v súvislosti s krízou ochorenia COVID-19 a riadením projektov programu Horizont 2020.

FAQ obsahuje opakujúce sa otázky zaslané rôznym orgánom: Research Enquiry Service and Participant Validation, IT Helpdesk, eProcurement Helpdesk, koordinátorom jednotlivých výziev a sieti národných kontaktných bodov (NCP) pre program Horizon 2020.

Oficiálne odpovede si môžete prezrieť na stránke Frequently Asked Questions (FAQ), ktorá bude pravidelne aktualizovaná o nové otázky a odpovede.

zdroj: www.slord.sk

Posledný update stránky: 2020-04-02 14:30