SLORD: V Bruseli sa bude hovoriť o budúcnosti energetiky

Budúcnosť energetického sektora a aktuálny trend takzvanej Energy 4.0 priblížia rečníci na pripravovanej konferencii Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli.   

Ako efektívne využívať energetické zdroje, akým spôsobom bude riešená elektrická energia v budúcnosti či to,  ako bude pokračovať vývoj v oblasti inteligentných budov. Aj to sú otázky, ktoré si položia diskutujúci odborníci na konferencii „Energy for Future: Energy 4.0.“

Konferencia sa uskutoční 11. októbra 2017 v Bruseli a záštitu nad ňou prevzal Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu. Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) sa podieľa na jej organizácii. „Konferenciu pripravuje  Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci so svojimi partnermi Technickou univerzitou v Ostrave, Politechnika Śląska a Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli, vrátane našej styčnej kancelárie“ upresňuje Andrej Kurucz zo SLORD.

Zároveň ďalej dopĺňa, že odborníci sa tiež budú venovať výzvam v oblasti bezpečnosti IT sektora, ochrane priemyselného „know-how“ a nedostatku adekvátnych zručností. „Určite odznejú aj témy týkajúce sa napríklad energetického manažmentu či využitia informačno-komunikačných technológií v energetike. Predstavené budú tiež výskumné a vývojové aktivity zamerané na oblasť Energy 4.0 “ dopĺňa Kurucz.       

Podujatie sa svojím zameraním snaží reagovať na súčasnú digitalizáciu procesov naprieč všetkými sektorovými odvetviami, kde výnimkou nie je ani energetika. Aj sektor energetiky tak čelí dnes transformácii, ktorá má v nadchádzajúcom období zabezpečiť bezpečnú,  udržateľnú, konkurencieschopnú a dostupnú energiu pre všetkých európskych spotrebiteľov.  

„Z hľadiska zainteresovanosti viacerých kľúčových hráčov do tejto problematiky sme na  podujatie pozvali tak predstaviteľov priemyslu, ako aj malých a stredných podnikov, európskych inštitúcií, členských štátov a samozrejme aj zástupcov akademického sektora,“ uzatvára Kurucz.

Registrácia na podujatie je možná prostredníctvom odkazu
https://goo.gl/forms/8yowVgby83xyI1xv2

* PROGRAM PODUJATIA

Posledný update stránky: 2017-10-03 13:08