SLORD: Spoločne s Európskou komisiou participujeme na online podujatí k aktuálnej téme. Ako rýchlo bude Európa pripravená na klimatické zmeny?

Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) organizuje 23. júla 2020 online podujatie k vysoko aktuálnej téme. Predmetom odbornej disktusie je: URÝCHLENIE PRECHODU SMEROM K EURÓPE, KTORÁ JE ODOLNÁ A PRIPRAVENÁ NA KLIMATICKÉ ZMENY

Misia: Urýchlenie prechodu smerom k Európe, ktorá je odolná a pripravená na klimatické zmeny

Klimatické zmeny sú jednou z najzávažnejších hrozieb, ktorým ľudstvo čelí, s potenciálne ničivými dôsledkami na obyvateľstvo, životné prostredie a hospodárstvo. Je preto veľmi dôležité, aby sme znížili našu uhlíkovú stopu. Napriek nášmu veľkému úsiliu dochádza k určitému stupňu globálneho otepľovania, ktoré už prebieha. Jeho nepriaznivé vplyvy už všetci pociťujeme.

Misijná rada navrhuje využiť naliehavú potrebu prípravy na zmenu klímy ako príležitosť k tomu, aby sme žili lepším, spravodlivejším a zdravším životom.

Našou misiou je urýchliť prechod k tomu, aby bola Európa schopná vyrovnať sa s teplejším a nepredvídateľnejším svetom. Európa, ktorá je odolná voči klimatickým zmenám: je flexibilná, schopná zotaviť sa a posunúť sa vpred pred výzvami súvisiacimi s klímou.  


PROGRAM ONLINE PODUJATIA  


08:45 Registrácia

09:00 Úvod k technickej platforme a pravidlám zapojenia sa

10:00 Oficiálne otvorenie

 • Privítanie zo strany Ľudovíta Paulisa (štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • Privítanie od sprostredkovateľa – úvod do programu dňa

10:15 Prelomenie ľadov – Ktoré dopady zmeny klímy vás najviac znepokojujú?

10:20 Úvod k výskumno-inovačným misiám v programe Horizon Europe

 • Prezentácia zo strany Eleny Višnar Malinovskej (Európska komisia)

10:25 Úvod do témy „Adaptácia na klimatické zmeny vrátane spoločenskej transformácie“

 • Prezentácia zo strany Jaroslava Mysiaka (člen misijnej rady)
  • Scenáre klimatických zmien a očakávané dôsledky v Európe
  • Stručný úvod do filozofie výskumno-inovačnej misie

10:40 Pochopenie dôsledkov klimatických zmien a filozofie výskumno-inovačnej misie – občania diskutujú v skupinách a identifikujú otázky pre člena misijnej rady

11:00 PRESTÁVKA

11:10 Priestor na otázky a odpovede s členom misijnej rady

11:30 Informácie a povedomie – úvod do témy a práca v skupine

 • Prezentácia zo strany Jaroslava Mysiaka (člen misijnej rady)
  • Potreba rôznych druhov informácií, technických aj netechnických
  • Prezentácia zo strany Angeliky Tamásovej (Ministerstvo životného prostredia SR)

11:40 Práca v skupine – občania diskutujú o tom, aké informácie sú podľa nich potrebné

12:00 PRESTÁVKA

12:10 Vízia výskumno-inovačnej misie – úvod do témy a práca v skupine

 • Prezentácia zo strany Jaroslava Mysiaka (člen misijnej rady)
  • Aká je vízia a prečo ju misijná rada pokladá za dôležitú?

12:20 Práca v skupine – občania diskutujú o vízii a rozvíjajú návrhy na jej úpravu

13:00 OBEDNÁ PRESTÁVKA

14:00 Komunitné systémy – úvod do témy a práca v skupine

 • Prezentácia zo strany Jaroslava Mysiaka (člen misijnej rady)
  • Prehľad komunitných systémov, ktoré identifikovala misijná rada
  • Prezentácia zo strany Jána Pavlíka (Úrad Žilinského samosprávneho kraja)

14:10 Práca v skupine – občania diskutujú o komunitných systémoch a o tom, či v zameraní misijnej rady niečo chýba

14:40 PRESTÁVKA

14:50 Transformačné riešenia – úvod do témy a práca v skupine

 • Prezentácia zo strany Jaroslava Mysiaka (člen misijnej rady)
  • Čo robí riešenie skutočne transformačným?
  • Prezentácia zo strany Martina Polovku (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum)

15:00 Práca v skupine – občania vypracúvajú návrhy, ako umožniť transformačné riešenia

16:00 Ďalšie kroky a záver

 • Zhrnutie zo strany Mikuláša Černotu (národný delegát a člen pod-skupiny misijnej rady)
 • Úvod do vypracovania návrhov online, sprostredkovateľ
 • Ako začleniť výsledky od občanov do ďalšieho rozvoja misie, Jaroslav Mysiak (člen misijnej rady)

Po podujatí

 1. Nasledujúci deň: Vypracovanie návrhov online
 2. Po ňom nasledujúci deň: Online hlasovanie za návrhy

Posledný update stránky: 2020-07-22 11:21