Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia „SFEL 2018“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, organizujú pre záujemcov z radov slovenskej vedeckej komunity 5. ročník  medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation Users - SFEL2018“ (Školy užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia). 

5. ročník medzinárodnej školy SFEL2018 sa bude konať od 26. do 31. 5. 2018 v Liptovskom Jáne, v hoteli Sorea Máj. Na podujatí bude osobne prítomný predseda rady riaditeľov XFEL Robert Feidenhans‘l ako aj vedecký riaditeľ XFEL Serguei Molodtsov. 

Organizátori evidujú viac ako 80 účastníkov. Vďaka finančnej podpore zo strany European XFEL, GmbH  sa na podujatí zúčastnia študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Bohaté zastúpenie  doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov bude mať aj Slovenská akadémia vied, predovšetkým  Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave. Po prvýkrát organizátori podporia účasť zahraničných doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov najmä z Česka, Maďarska, Poľska, Ruska  a ďalších krajín s cieľom zintenzívniť spoluprácu na príprave a realizácii spoločných projektov. 

Viac informácií nájdete na stránke: http://sfel.sk   

European XFEL, GmbH  (viac o projekte) 

School of XFEL and Synchrotron Radiation Users - SFEL2018(viac o škole)

Zdroj: http://sfel.sk

Posledný update stránky: 2018-05-23 13:53