Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, pripravila pre vybraných záujemcov zo slovenskej vedeckej komunity 4. ročník  medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation Users - SFEL2017“ (Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017).

4. ročník medzinárodnej školy SFEL2017 sa konal od 9. do 12. 5. 2017 v Liptovskom Jáne, v hoteli Sorea Máj.

„4. ročník medzinárodnej školy ponúkol študentom, doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom možnosť vypočuť si prednášky popredných svetových odborníkov v oblasti využitia rtg žiarenia pri štúdiu štruktúry živej i neživej hmoty. Významným prínosom boli aj neformálne diskusie s vedeckými riaditeľmi XFEL a s odborníkmi spolupracujúcimi s výskumnými tímami v XFEL. Pevne verím, že väčšina zúčastnených SFEL2017  bude mať ambíciu podieľať sa na experimentoch plánovaných po 1. januári 2018,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach a predseda organizačného výboru SFEL2017 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

European XFEL, GmbH 

Posledný update stránky: 2017-05-12 13:17