Šestnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa blíži!

V pondelok, 4. novembra 2019, sa oficiálne začína už šestnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku – TVT 2019 a potrvá až do nedele 10. novembra 2019. Vyvrcholí tak Vedecká jeseň nabitá podujatiami zameranými na popularizáciu vedy a techniky. Opäť budete môcť objavovať vedu počas viac ako štyristo popularizačných podujatí po celom Slovensku, ako sú napríklad prednášky, festivaly, workshopy či najrôznejšie súťaže s vedecko-technickým zameraním.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 (TVT 2019) viacero zaujímavých podujatí. V utorok 5. novembra 2019 si CVTI SR pripravilo pre verejnosť podujatie Utorok so živou prírodou. Cieľom je priblížiť, prečo mnohé druhy rastlín a živočíchov v súčasnosti ustupujú, pričom viacerým hrozí dokonca vyhynutie. Kto je za tento stav zodpovedný? Sme to my, ľudia, naša civilizácia alebo je to dôsledok prirodzených procesov? V troch krátkych prednáškach sa budú RNDr. Pavol Mereďa, PhD.Mgr. Ladislav Pekárik, PhD. a Mgr. Marek Semelbauer, PhD. venovať ochrane slovenskej flóry a fauny. Tá je vzhľadom k stupňujúcim sa civilizačným tlakom na prírodu a meniacim sa klimatickým podmienkam veľmi naliehavou. Podujatie Utorok so živou prírodou sa bude konať predpoludním, o 9.00 hod. a popoludní, o 17.00 hod. Predpoludňajší blok prednášok je určený organizovaným skupinám zo stredných škôl. Na popoludňajší blok prednášok je vítaná široká verejnosť. Vstup na podujatie je voľný.

Ak v dňoch 7. a 8. novembra 2019 zavítate do priestorov výstaviska INCHEBA, budete sa môcť zúčastniť hneď na dvoch z hlavných podujatí organizátorov. Tým prvým je interaktívna výstava Veda netradične. Tento rok má patriť mladým vedeckým talentom. Druhým podujatím, ktoré sa rovnako v týchto dvoch dňoch uskutoční na výstavisku INCHEBA, je Festival vedy a techniky AMAVET 2019.

Vo štvrtok 7. novembra 2019 sa taktiež uskutoční Slávnostné vyhlásenie výsledkov fotografickej a výtvarnej súťaže. Počas neho si mladí a talentovaní žiaci a študenti prevezmú diplomy a vecné ceny. Cieľom výtvarnej a fotografickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. "Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet" bola téma tohtoročnej výtvarnej súťaže. Téma fotografickej súťaže znela Prvky okolo nás“.

Pre odbornú komunitu je pripravený Národný okrúhly stôl o vednej politike, ktorý sa uskutoční 6. novembra 2019. Cieľom tohto podujatia je prostredníctvom odbornej diskusie prispieť k hľadaniu možností na zlepšenie podmienok a kvality slovenskej vedy a výskumu pomocou zdieľania progresívnych národných a zahraničných skúseností a dobrej praxe.

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku 2019. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 7. novembra 2019.

Každoročne sa počas Týždňa vedy a techniky realizujú po celom Slovensku stovky podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Zoznam všetkých podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Spoluorganizátorom Týždňa vedy a techniky je AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Podujatie mediálne podporili portál VEDANADOSAH.sk, časopisy Quark a PC Revue.

Šestnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa blíži! 

plagát

Posledný update stránky: 2019-10-30 10:17