Seminár o kolekcii biomedicínskych vedeckých časopisov NATURE

Kde:  Centrum vedecko-technických informácií SR
          Lamačská cesta 8/A
          811 04 Bratislava
          konferenčná miestnosť č. 235, 2. poschodie  

Kedy: 17. 7. 2012 o 10:00 hod.

Prednáša: Tomáš Bačík
                   EBSCO Information Services, s. r. o.


POZVÁNKA


Záujemcovia sa môžu prihlasovať na: katarina.kyselova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2012-07-10 16:09