SCHOLA LUDUS - nový vedecko-popularizačný virtuálny portál

bol uvedený do testovacej prevádzky.

Portál bol vyvinutý v rámci projektu financovanom z prostriedkov APVV, ktorý zastrešuje CVTI SR. Je určený predovšetkým pre mladú generáciu, s cieľom vzbudiť v nej zanietenie pre vedu.

http://www.scholaludus.sk/online

Posledný update stránky: 2012-09-07 09:52