S človekom starne i jeho mozog. Zistite viac vo videozázname prednášky aprílovej vedeckej kaviarne.

Starnutie je prirodzeným jav. Čo ale človeku takzvaná jeseň života pridáva na skúsenostiach,  to uberá na sile a výkonnosti organizmu. Ako je to v tomto životnom cykle s naším mozgom? Má aj ten takzvanú „exspiračnú dobu?“ Priblížil v aprílovej vedeckej kaviarni docent Norbert Žilka. Pozrite si záznam prednášky z podujatia, v súčasnej situácii síce bez publika, ale vďaka kolegom z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, dostupnej na našom YouTube kanáli.

Hosťom aprílového vydania vedeckej kaviarne známej pod názvom Veda v CENTRE bol doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc., z Neuroimunologického ústavu SAV v Bratislave. Výskumu ochorení ľudského mozgu sa venuje už viac ako 20 rokov. Prednáša, publikuje a podieľa sa na výskume nových liekov a diagnostických nástrojov pre Alzheimerovu chorobu.

Hoci sa prednáška doc. Žilku nemohla, vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku, konať s účasťou publika, ponúkame vám záznam z jeho vystúpenia prostredníctvom  YouTube kanálu CVTI SR.

V súčasnosti sme si postupne zvykli na to, že všetko má svoju exspiračnú dobu. Keď materiálne veci prestanú z akéhokoľvek dôvodu slúžiť svojmu účelu, je to jednoduché. Nahradíme ich. Avšak oveľa horšie je, keď stopercentný výkon prestane podávať naše telo. Vo svojej prednáške sa doc. Žilka venuje odvrátenej tvári starnutia, ľudskému mozgu a tomu, ako spozorovať prvotné príznaky, že niečo v našom tele prestáva fungovať.

Demencia je chyba v programe starnutia mozgu. Jej príčinu poznáme len čiastočne, ale máme čoraz viac informácii o potenciálnych páchateľoch. Keďže mozog nebolí, pacienti s poruchami spoznávania prichádzajú k lekárovi príliš neskoro. Avšak dokážeme to zmeniť prostredníctvom Národného programu – Slovensko proti demencii. Prielom v zobrazovaní chorobných zmien v priamom prenose nám umožňuje sledovať vznik ochorenia už predklinických fázach demencie, takže sme schopní predpovedať, u koho sa časom ochorenie môže prejaviť.

Demencia je kreatívna v spôsobe devastovania ľudského mozgu. Molekulárny rukopis rôznych foriem demencie je odlišný. Známa Alzheimerova choroba je len jednou z mnohých foriem demencie.

VIDEOZÁZNAM: Aká je exspiračná doba ľudského mozgu? Odvrátená tvár starnutia  

Posledný update stránky: 2020-04-23 15:11