Rodovo férovo. Diskusia o rodovej rovnosti chce nájsť systémové riešenia

Aj Slovensko má záujem aktívne riešiť to, o čom sa stále silnejšie hovorí v rámci Európskeho výskumného priestoru. Aj u nás je snaha vytvárať priaznivejšie pracovné podmienky na výskumných inštitúciách a rodovú rovnosť podporovať systémovými riešeniami. Aktuálne čaká odborníkov v tejto téme a ďalších zainteresovaných intenzívna diskusia na konferencii. 

Hovoriť sa bude viac, ako len o tematicky zameraných iniciatívach. Otvorí sa otázka riešení pre rodovo podmienené násilie či sexuálne obťažovanie. Podčiarkne sa význam rodovo citlivého jazyka no najmä systémových podmienok, ktoré podporia rodovú rovnosť vo výskume a inováciách. Aj taká bude konferencia Férová akadémia.

„Cieľom konferencie je adresovať potrebu vypracovania národných politík na dosahovanie rodovej rovnosti    vo výskume a inováciách. Podujatie má byť aj platformou pre odborné rozhovory o možnostiach systémovej podpory rodovej rovnosti na slovenských vysokých školách a výskumných inštitúciách. Túto diskusiu naštartujeme panelovou diskusiou na tému Ako vytvárať systémové podmienky na podporu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách?,“ konkretizuje Zuzana Staňáková, Kontaktná osoba pre agendu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

Ako doplnila, počas panelovej diskusie sa má vytvoriť návrh politických odporúčaní a postupov, ktoré podporu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách uvedú do praktickej roviny a stanú sa bežnou  súčasťou slovenského výskumného priestoru.

Konferenciu organizuje CVTI SR a iniciatíva Žijem vedu s podporou nadácie ESET. Ide zároveň o podporu cieľov a snáh, ktoré má záujem začleniť do politickej agendy aj MŠVVaŠ SR. Zároveň je to impulz pre Slovensko vyvinúť úsilie a zapojiť sa do politických akcií Európskeho výskumného priestoru vedúcich k vytvoreniu priaznivejších pracovných podmienok v slovenských výskumných inštitúciách.

Politické odporúčania sa po uvedení do praxe stanú bežnou súčasťou slovenského výskumného priestoru. Ak sa podarí takto systémovo podchytiť podporu rodovej rovnosti vo výskume, tak v praxi to bude znamenať  sformovanie slovenského výskumného priestoru na kvalitatívne vyššej úrovni. Systémová podpora rodovej rovnosti vo výskume a inováciách sa stane základom pre dosahovanie excelentnej, inkluzívnej vedy, výskumu a inovácii. Vedy, ktorá bude plne využívať talenty a bude priestorom vyrovnaných šancí,“ uzatvorila Staňáková.  

Konferencia Férová akadémia sa uskutoční 9. 5. 2023 od 10.00 do 16. 00 hod. Hostiť je bude Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Registrácia je aktuálne stále otvorená prostredníctvom online formulára. Vstup na podujatie je voľný.

Rodovo férovo. Diskusia o rodovej rovnosti chce nájsť systémové riešenia  

Férová akadémia 9. 5. 2023, 10.00 - 16. 00 hod.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

registrácia program

 www.ferovaakademia.sk

Posledný update stránky: 2023-05-05 10:04