Regionálne semináre o programoch Horizont 2020 a COSME

Vyše 70 miliárd eur poskytne Európska komisia na obdobie 2014 – 2020 na vývoj nových technológií a rozvoj inovácií. Takmer 20% týchto prostriedkov je určených pre firmy! Na využitie týchto finančných prostriedkov v podnikaní pripravila Enterprise Europe Network semináre a Podporné štruktúry 7. rámcového programu v SR, ktoré sa budú konať vo vybraných krajských mestách Slovenska, nasledovne:

Semináre sú určené firmám akejkoľvek veľkosti, začínajúcim podnikateľom a start-upom, výskumným organizáciám, ktoré majú záujem o riešenie výskumu a vývoja v partnerstve s firmami alebo dodávkou pre firmy ako aj mediátorom v oblasti podnikania, výskumu a inovácií.

Účasť na seminári je bezplatná.

Viac informácií: http://www.een.sk/eu2013

Posledný update stránky: 2013-10-09 16:23