Referenčné príručky Wiley Online Library

Registrovaní používatelia CVTI SR majú možnosť prístupu do plných textov nasledujúcich titulov referenčných
príručiek Wiley Online Library:

Encyclopedia of Automotive Engineering

Encyclopedia of Environmetrics

Encyclopedia of Radicals in Chemistry, Biology and Materials

Handbook of Digital Imaging

Handbook of Green Chemistry

Nanotechnology

The International Encyclopedia of Digital Communication and Society

The Dictionary of Genomics, Transcriptomics and Proteomics

Mechanical Engineer's Handbook, Fourth Edition

Prístup je cez sekciu "E-zdroje", databáza Wiley Online Library.

Prístup trvá do 26. 6. 2015

Posledný update stránky: 2015-06-03 08:37