Prvá konferencia s témou spolupráce Slovenska a CERNu

Konferencia CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ  

  • 24. 3. 2015
  • 9:00 - 18:15
  • Mierová 19, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Výnimočná konferencia a na Slovensku podujatie prvé svojho druhu, ktorého cieľom je utuženie a rozšírenie spolupráce CERNu a Slovenska v oblasti priemyslu a transferu vedomostí a technológií.

Hlavným zámerom konferencie je zvýšenie návratnosti príspevku Slovenska do CERNu vo forme zákaziek pre slovenské firmy, informovanie slovenských firiem o možnostiach dodávok do CERNu a vytvorenie nových spoluprác medzi CERNom a slovenským priemyslom.

Ďalším dôležitým zámerom je oboznámenie slovenských vedecko-výskumných inštitútov a firiem
s možnosťami transferu technológií (komercializáciou vedeckých objavov a technológií vyvinutých vďaka základnému výskumu vo fyzike elementárnych častíc a vysokých energií pre úžitok spoločnosti), a prispieť tak k novým partnerstvám, synergiám a akciám združujúcim akadémiu a priemysel.

Podujatie bude možné sledovať naživo na http://www.thespot.sk/cern

POZVÁNKA: CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ


Organizátori:

Európska organizácia pre jadrový výskum CERN; Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky; Centrum vedecko-technických informácii Slovenskej republiky a Slovenská obchodná a priemyselná komora.

 

Posledný update stránky: 2015-03-02 09:49