ProQuest Day

ProQuest Day - online podujatie určené informačným a vedeckým pracovníkom z inštitúcií, ktoré majú prístup k e-zdrojom
na platformách ProQuest, Ebook Central, Alexander Street a ďalších

Môžete sa tešiť na prípadové štúdie, praktické ukážky a novinky:

- Ako ProQuest podporuje procesy vo vede a vzdelávaní v on-line prostredí

- 22 mesiacov s moderovaným nákupom e-kníh v Národnej technickej knižnici

-Ako zdarma publikovať a zviditeľniť záverečné práce v databáze ProQuest Dissertations & Theses

- Ako sprístupniť primárne pramene v digitálnej podobe

- Textové a dátové dolovanie s TDM Studio a analýza sentimentov

- Čo nájdu v ProQuest Central vedci a študenti z prírodných vied a techniky

Kedy: štvrtok 17. 6. 2021, 11:15 - 15:30

Kde: online

Celý program a prihláška: www.aib.sk/seminare/742-proquest-day

Posledný update stránky: 2021-06-10 12:55