Projekt VIP4SME: Workshop priblížil tému ochrany dizajnu

V rámci projektu VIP4SME sa 12. decembra 2018 v priestoroch Univerzitného technologického inkubátora STU konal workshop s názvom Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania softvérových aplikácií.

Účastníci sa mali možnosť prostredníctvom prezentácie a výkladu RNDr. Jaroslava Noskoviča, PhD. dozvedieť ako postupovať pri žiadosti o zápis dizajnu na Slovensku a v zahraničí, aké práva a povinnosti vyplývajú po zapísaní dizajnu, ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch,    a ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn pred podaním žiadosti o zápis dizajnu.

V druhej časti workshopu lektor PhDr. Ľubomír Kucka na praktických príkladoch ukázal, ako fungujú voľne prístupné nástroje na vyhľadávanie platných zapísaných dizajnov. Účastníci mali možnosť absolvovať aj praktické cvičenie a zistiť, či bol ich dizajn nový.

Podujatie bolo organizované v rámci projektu VIP4SME (www.innovaccess.eu).

               

The VIP4SME project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 641012. The positions expressed are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the European Commission.

 

Posledný update stránky: 2018-12-13 09:43