PROJEKT RESINFRA@DR SPÚŠŤA DVE NOVÉ VÝZVY!

Projekt ResInfra@DR spúšťa výzvy LOT1 a LOT2 na zapojenie sa do podporných aktivít projektu. Sú určené výskumným inštitúciám, ministerstvám a zodpovedným orgánom plánujúcim zakladanie nových výskumných infraštruktúr.

Posledný termín na predloženie žiadostí:10. október 2018 12:00 SEČ

Výzva Resinfra@DR LOT1 je určená pre výskumné organizácie, ministerstvá, agentúry a i. Hlavným cieľom výzvy LOT1 je identifikovať zainteresované výskumné subjekty alebo materské organizácie výskumných infraštruktúr, ktoré sa chcú zúčastniť pilotnej aktivity zameranej na výskumné infraštruktúry v dunajskom makroregióne. Prijaté žiadosti umožnia lokálnym partnerom projektu ResInfra@DR definovať užitočné podporné akcie v dialógu so zainteresovanými stranami.


Viac informácií o výzve LOT1


Výzva LOT2 je určená ministerstvám, agentúram a zodpovedným orgánom plánujúcim zakladanie nových výskumných infraštruktúr. Hlavným cieľom výzvy LOT2 je identifikovať zainteresované ministerstvá, agentúry, ktoré sa chcú zúčastniť pilotnej aktivity zameranej na výskumné infraštruktúry v dunajskom makroregióne. Prijaté žiadosti umožnia lokálnym partnerom projektu ResInfra@DR definovať užitočné podporné akcie v dialógu so zainteresovanými stranami.


Viac informácií o výzve LOT2


*** Viac informácií o projekte ResInfra@DR

Posledný update stránky: 2018-10-08 08:27