PROJEKT ECOINN DANUBE PODPORIL EKO-INOVÁTOROV V SPOLOČNOM ÚSILÍ CHOPIŤ SA ENVIRONMENTÁLNYCH VÝZIEV

Eko-inovátori, vysokoškolskí učitelia, zástupcovia projektov Programu Dunajskej nadnárodnej spolupráce 2014-2020 a študenti sa stretli 9. apríla 2019 pri príležitosti medzinárodnej konferencie „Danube: Innovation in Flow.“ Diskutovali o eko-inováciách, cirkulárnej ekonomike, manažmente odpadov a nových nástrojoch, stratégiách a pilotných aktivitách zavedených projektom Eko-inovatívne spojený dunajský región - EcoInn Danube.

Podujatie organizované Obchodnou komorou CCI Vratsa z Bulharska otvorila Denitsa Nikolova, zástupkyňa ministra regionálneho rozvoja a turizmu Bulharska. Podčiarkla dôležitosť inovácií v dunajskom regióne a vyjadrila sa, že: „pre rozvoj ekonomického, kultúrneho, vedeckého a ľudského potenciálu v dunajskom regióne je potrebné zapojiť čo najširší okruh záujmových skupín na úrovni celého regiónu, ako aj realizovať partnerstvá na lokálnej úrovni.“ Tsvetan Simeonov, prezident bulharskej Komory pre obchod a priemysel poukázal na štatistiky, ktoré hovoria, že 7% odpadu končiaceho v oceáne produkujú Európania. Zároveň doplnil, že ak tento odpad prechádza cez rieku Dunaj, nečaká svetlá budúcnosť ani Čierne more. Spomenul tiež príležitosti, ktoré inovácie vytvárajú. Špeciálne v krajinách ako Bulharsko, ktoré vstúpili do EÚ neskôr. Uzavrel tým, že sa teší na  praktické výsledky projektu EcoInn Danube.

Okrem prezentácie projektu EcoInn Danube a jeho výstupov, bolo podujatie príležitosťou aj na matchmaking projektov venujúcich sa témam inovatívneho a spoločensky zodpovedného dunajského regiónu a zástupcov eko-inovatívnych bulharských spoločností. Jedným zo zástupcov takýchto spoločností je aj Hristo Aleksiev z Playground Energy (Bulharsko). Predstavil detské hojdačky a preliezky, ktoré používaním generujú energiu. V panelovej sekcii programu konferencie boli predstavené aj ďalšie úspešné eko-inovatívne spoločnosti Geocycle Bulgaria, BalBok energy a Vadima.

Hlavné posolstvo podujatia – podporiť spoluprácu medzi eko-inovátormi – bolo kľúčové aj pri výstupoch projektu EcoInn Danube, ktorý bude končiť v máji 2019. Projekt vytvoril štyri hlavné okruhy aktivít. Majú naplniť cieľ širšej spolupráce medzi jednotlivými skupinami eko-inovátorov. 

Projektové konzorcium, pozostávajúce z 13 partnerských organizácií z 10 krajín Dunajského regiónu pod vedením Centra vedecko-technických informácií SR, zoskupilo kľúčové záujmové skupiny za  okrúhlymi stolmi na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Záujem bol získať od nich spätnú väzbu o výzvach a prekážkach, ktorým musia čeliť. Poskytnuté informácie boli pretavené do Spoločnej nadnárodnej stratégie pre eko-vedomosti. Jej súčasťou je i Spoločný akčný plán, ktorý zahŕňa zoznam okamžitých a dlhodobých aktivít.

Pre riešenie jedného z najzásadnejších problémov – chýbajúcu spoluprácu medzi výskumom a vývojom a súkromným sektorom -  projekt vyvinul platformu Virtuálne laboratórium – www.ecoinnovative.eu. Slúži ako trhovisko pre ponuky a dopyty na eko-inovácie. Virtuálne laboratórium sa neustále napĺňa ponukami na inovatívne technológie a dopytom po spolupráci. Na mape kontaktov tu môžu záujemci nájsť aktualizovaný zoznam relevantných kontaktov.

Presun eko-znalostí je jednou z priorít Dunajského nadnárodného programu, v rámci ktorého je projekt realizovaný. EcoInn Danube svojimi aktivitami prispel k spájaniu a interakcii rôznych predstaviteľov eko-inovačného cyklu na rôznych podujatiach na národnej a nadnárodnej úrovni.

Pri tejto príležitosti zozbieral projekt príklady úspešných, ako i neúspešných transferov eko-znalostí. Pretavili sa  o dvoch výstupov projektu – Metodika k úspešnému presunu eko-znalostí do praxe na základe skúseností z regiónu Spoločný sprievodca implementáciou eko-inovácií, ktorý je užitočným zdrojom informácií o aktuálnom stave spolu s príkladmi úspešných eko-inovácií, zoznamom kontaktov na národné inovačné infraštruktúry -  inkubátory, vedecké a technologické parky, agentúry, patentové kancelárie a podobne. Sprievodca obsahuje aj prehľad národnej legislatívy, komerčného práva a mnoho ďalších užitočných informácií.

Budovať povedomie o eko-inováciách a eko-inovatívnych kapacít bola misia, ktorú úspešne naplnili Zelené letné školy. Konali sa v Štuttgarte, Bratislave a Viedni. Doplnili ich dve medzinárodné Zelené inovačné fóra v Brne a Štuttgarte. Eko-inovatívne nápady sa tu dostali do centra pozornosti. Start-upy, inovátori, študenti a výskumní pracovníci predstavili svoje nápady, ktoré prinášajú riešenia pre naliehavé otázky pred investormi a panelmi s medzinárodnými expertmi.

Pôsobenie projektu EcoInn Danube a skúsenosti z jeho implementácie podčiarkujú nepopierateľný fakt, a to, že environmentálne problémy nerešpektujú hranice, a preto musíme konať spoločne, aby sme ich riešili.

PROJEKT ECOINN DANUBE PODPORIL EKO-INOVÁTOROV V SPOLOČNOM ÚSILÍ CHOPIŤ SA ENVIRONMENTÁLNYCH VÝZIEV 

 

Posledný update stránky: 2019-05-06 14:36