Prístup do patentových databáz do 14. 8. 2014

Patentová databázy Patents Core

Kolekcia plných textov patentov z hlavných patentových autorít: EPO, USPTO, WIPO, plus INPADOC a IFI Claims.

Patentová databáza Patents Global

Kolekcia plnotextových patentových databáz hlavných patentových autorít z celého sveta.

Prístup do uvedených dvoch databáz nájdete v sekcii "E-ZDROJE", časti "Testované e-zdroje" a trvá do 14. 8. 2014.

Posledný update stránky: 2014-07-31 14:15