Pripravuje sa najaktuálnejšia diskusia v oblasti life sciences či biomedicínskeho výskumu. V septembri sa odborníci stretnú na „ XXVIIth Biochemistry Congress 2023

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v úzkej spolupráci s Českou, Maďarskou a Ukrajinskou spoločnosťou s podporou medzinárodnej organizácie  FEBS aktuálne pripravuje „ XXVIIth Biochemistry Congress 2023.“

Organizovaný je ako FEBS3+ meeting a konať sa bude                 10. - 13. septembra 2023 v príjemnom prostredí Vysokých Tatier. Pozvaní sú slovenskí odborníci aj významní vedci zo zahraničia.    

Kongres je realizovaný v období, keď si vedecká komunita pripomína objav prvej rekombinantnej molekuly DNA. Poskytuje platformu na prezentáciu a diskusiu o aktuálnych trendoch vo výskume v Life Sciences, biomedicínskom a bioinformatickom výskume, ale aj náhľady na multidisciplinárny prístup vo vzdelávaní v príbuzných vedných odboroch, v biochémii, molekulárnej biológii, biomedicíny a iných.

Pre výskumných pracovníkov, pedagógov,  ako aj mladých vedcov či študentov  ponúka možnosť prezentovať a zdieľať svoj výskum spolu so zahraničnými kolegami a  nadviazať  možné budúce vedecké spolupráce.

Bližšie informácie o pripravovanom podujatí sú dostupné na kongresovej webovej stránke spoločnosti SSBMB  - https://ssbmb2023.sk.

 

„ XXVIIth Biochemistry Congress 2023

 10. - 13. 9. 2023 GRAND HOTEL BELLEVUE Resort

https://ssbmb2023.sk

 kontaktná osoba: gabriela.gavurnikova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-06-14 14:32