Pripomienkovanie k výzve Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

CVTI SR vypracovalo štúdiu uskutočniteľnosti Manažment údajov pre oblasť vedy a výskumu v zmysle dopytovej výzvy Manažment údajov inštitúcie verejnej správy.

Dňa 27. 2. 2019 sa začalo pripomienkovanie, pripomienky zasielajte prostredníctvom  súboru pripomienkovy formular verejne pripomienkovanie.xlsx na adresu: danica.zendulkova@cvtisr.sk do 6. 3. 2019 do 14.00 hod.

Dokumenty štúdie (archív zip)

Posledný update stránky: 2019-02-28 07:16