PRÍLEŽITOSŤ PRE FILMÁROV! - vzdelávací workshop

CAMP 4SCIENCE 2018 ... unikátný vzdelávací  workshop pre filmárov zameriavajúci sa na popularizáciu vedy prostredníctvom vedeckých a faktografických dokumentov.

Prihláste svoj projekt v oblasti vedeckých dokumentov a filmov a zúčastníte sa na workshope, ktorý sa bude konať počas 53. ročníka filmového festivali AFO.

Termín prihlasovania sa je do 17. februára 2017.

Podrobnejšie informácie vrátane registračného formulára nájdete na webovej stránke filmového festivalu: Prihláste svoj projekt na Camp 4Science 2018

Posledný update stránky: 2018-01-04 10:01