Príďte spoznať patróna internetu či telekomunikácií

Levočské múzeum školstva aktuálne otvára výstavu, kde okrem tradičných svätých patrónov remesiel spoznáte aj ich modernú podobu prispôsobenú súčasným odborom a oblastiam ľudskej práce.

Výstavu 12 patrónov ...ochrancovia vedy, techniky a remesiel si zapožičalo Múzeum špeciálneho školstva v Levoči zo Slovenského technického v Košiciach, kde aj námet netradičnej výstavy vznikol. Ako hovorí Michaela Tomčofčíková, kurátorka výstavy z levočského múzea výstava formou stredovekých oltárnych triptychov v súčasnej grafickej úprave návštevníkovi sprostredkúva dvanásť svätcov, ktorí sú zároveň patrónmi určitého povolania, pracovnej oblasti.

„Patrón určitého remesla sa vyberal podľa jeho životného príbehu, ktorý ho spájal s remeslom. Niektorí svätci boli patrónmi dvoch aj troch remesiel. Svojich patrónov si volili remeselnícke cechy, spolky a zobrazovali ich na cechových erboch, zástavách, pečiatkach a zvolávacích tabuľkách.  Pôsobenie patrónov sa časom prispôsobuje. V modernej dobe nastal posun od stredovekých remesiel k moderným povolaniam a odborom. Sv. Krištof bol v minulosti patrónom pútnikov, cestovateľov – dnes je patrónom motoristov, sv. Izidor Sevillský patril medzi najvplyvnejších učencov raného stredoveku vytvorením encyklopédie z oblastí života a vedy, podobnou dnešným databázam, dnes je patrónom internetu,“ približuje tému výstavy Tomčofčíková.

Na výstave tak návštevníci spoznajú napríklad sv. Tomáša patróna zememeračov, stavebníkov, architektov, sv. Dominika de Guzmán, patróna astronómov, ale i sv. Medarda patróna meteorológov alebo sv. Vavrinca Rímskeho, patróna telekomunikácií či patróna internetu sv. Izidora Sevillského.

Oblasti patrónstva jednotlivých svätcov sú prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok technických a vedných odborov, ako sú astronómia, fyzika, chémia, fotografická technika, hodinárstvo, kníhtlač, kováčstvo, hutníctvo či strojárstvo, ktorých vývoj dokumentuje práve Slovenské technické múzeum.


Vernisáž výstavy sa uskutoční 23. novembra 2017 o 16. hodine v priestoroch Múzea špeciálneho školstva v Levoči. Samotná výstava potrvá do 2. februára 2018.       

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

tel: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:

Eva Vašková, tel.: 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2018-01-15 11:50