Pri inováciách platí: nebáť sa nového a dôverovať novému

Aktuálne sa dôležitou témou diskusie odborníkov z radov inovátorov, ako aj podnikateľov stali spoločenské a environmentálne výzvy spojené s realizáciou tak ekoinovácií, ako aj inovácií vo všeobecnosti. Spoločný priestor na diskusiu našli zúčastnené strany na podujatí Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií v Bratislave.   

Podujatie Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií vytvorilo priestor, vďaka ktorému sa nielen mohli zdieľať vzájomné skúseností, ale aj prezentovať to, čo reálne oblasť ekoinovácií ponúka. Prezentujúci ekoinovátori sa zhodli, že pri samotnej novej myšlienke je nutné jej predovšetkým dôverovať a posunúť tak hranice stereotypu.

„Na bloky osobně pohlížím z pohledu nově zaváděných technologií. Za společenské bloky považuji možný konzervativní přístup obyvatel a komerčních subjektů spojený s nástupem nové technologie, potřeby zvyku na nové věci a učení se něčemu novému,“ hovorí Vratislav Čmiel z Vysokého učení technického v Brne, ktorý prezentoval takzvané mobilné laboratórium v smartfóne,  vďaka ktorému je možné analyzovať napríklad kvalitu potravín či dokonca telesných tekutín. Jeho projekt ocenila i odborná porota. Stal sa víťazom spomedzi trinástich  prezentovaných inovácií a prototypov nielen zo Slovenska či Českej republiky, ale aj Talianska, Chorvátska či Nemecka.

Zároveň však Čmiel dodáva, že problémom inovácie v praxi je často aj obava z nekontrolovateľného zdieľania veľkého množstva dát, s tým spojeného ich úniku a zneužitia. Nemenej dôležitou je z finančného hľadiska, ekonomická návratnosť, ktorá je u inovácie často neistá.    

Na problematiku návratnosti investície do inovácie upozorňuje aj Michal Mrkývka, rovnako z Vysokého učení v Brne. Mrkývka prezentoval technológiu vznášajúceho sa ostrova na zlepšenie kvality vody v zásobníkoch. „Pro kterékoliv investory byl, je a bude vždycky problém peněžně podpořit něco, kde jejich investice nemá jasně danou návratnost.“ I Mrkývka však upozornil, že spoločenskou prekážkou pri inováciách je predovšetkým strach ľudí z nedôvery voči novému a neznámemu. Podobne to vníma aj Matej Šimončič z LIFEBUTTON s.r.o.: Ľudia s dobrými nápadmi častokrát nie sú presvedčení o svojej myšlienke a pochybujú o nej.  Druhou stranou mince sú financie, tie sa však objavia niekde na ceste počas rozvíjania nápadu, na ktorom pracujete.  Ak však budete pracovať dostatočne dlho a veriť myšlienke, ktorú máte, úspech sa dostaví.“ LIFEBUTTON prináša systém, ktorý môže byť reálnym záchrancom života. Určený je predovšetkým vodičom. Prostredníctvom inštalovaného systému dokážu pri neočakávanom zdravotnom probléme upozorniť, formou svetelného aj zvukového signálu, okolie na vážnosť situácie.  

Prepojenie domácich i zahraničných predstaviteľov inovačného ekosystému z radov školiteľov, investorov, ale aj potenciálnych partnerov pre spoluprácu, vytvorilo doslova živnú pôdu na zamyslenie sa nad vzťahom inovácií, ekoinovácií a spoločenskej zodpovednosti, tak na strane inovátorov, ako aj podnikateľov.  

Odborné rady prezentovali na podujatí aj zástupcovia Národných kontaktných bodov programu Horizont 2020 ako programu Európskej únie zameraného na financovanie výskumu a inovácií. Veronika Dugovičová z Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré je národným koordinátorom programu H2020, upozorňuje pri téme prípravy projektu predovšetkým na jeho jasnosť a správnu zacielenosť: „V rámci programu Horizont 2020 je dôležité už počas písania návrhu projektu pripraviť dobrý komunikačný plán. Komunikácia výsledkov výskumu smerom k verejnosti musí byť zrozumiteľná, cieľová skupina jasne definovaná a  komunikačný kanál správne zvolený.“

Program podujatia tvorili odborné diskusie inšpirované praxou, prezentácie projektov pred porotou a workshopy zamerané na ekologicky zodpovedné inovácie a technológie pre spoločnosť. Workshop týkajúci sa technológií otvorilo priblíženie medzinárodného projektu HubIT, venujúceho sa podpore inovácií súvisiacich s IKT.

Podujatie  Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií  sa konalo 22. mája 2018 v hoteli Tatra v Bratislave, ako súčasť aktivít medzinárodného projektu  FabLabNet v rámci programu Interreg Central Europe, medzinárodného projektu EcoInn Danube v rámci Dunajského nadnárodného programu a medzinárodného projektu HubIT implantovaného v rámci programu Horizont 2020. Menované projekty realizuje CVTI SR ako jeden z partnerov projektových konzorcií. V prípade EcoInn Danube je i hlavným partnerom projektu.     

FOTOGALÉRIA 

 

                         

Posledný update stránky: 2018-07-03 15:37