Predstavte svoj projekt so spoločenským dopadom a získajte propagačnú podporu

Poďte predstaviť svoj projekt zameraný na sociálne a altruistické podnikanie. Možno práve vy získate profesionálnu komunikačnú podporu či propagačné video.

Aktuálna výzva prepája sociálnych podnikateľov s  klasickými podnikateľmi a je súčasťou medzinárodného projektu zameraného na sociálne podnikanie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).  

Verejná výzva je určená vám, sociálni a altruistickí podnikatelia. Prostredníctvom nej môžete predkladať vlastné projekty zahŕňajúce vzájomnú spoluprácu sociálnych a klasických podnikateľov.

Je súčasťou programu Interreg Central Europe a jeho medzinárodného projektu CE RESPONSIBLE. Slovenským partnerom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

„Výzva je zameraná na posilnenie vzájomnej spolupráce medzi sociálnymi podnikateľmi a spoločensky zodpovednými podnikateľmi. Konkrétne je určená pre prepájanie subjektov pôsobiacich v segmente 'sociálneho podnikania' so subjektmi pôsobiacimi v akomkoľvek inom segmente, no s aktívnym záujmom o dosahovanie sociálneho dopadu na území Slovenskej republiky,“ konkretizuje Matej Smrek, projektový manažér z Odboru medzinárodnej spolupráce v CVTI SR.

Ako ďalej dopĺňa: „Do výzvy sa môže zapojiť akákoľvek fyzická, právnická osoba či neformálna skupina

s projektovým nápadom, ktorý zahŕňa prepojenie a spoluprácu vyššie spomenutých subjektov.

Vítané sú projekty aj v takzvanej fáze nula, kedy hovoríme len o ich teoretickej rovine  a ich realizácia sa ešte nezačala. No rovnako môžu zaujať projekty, ktoré sa už realizujú. Kde má význam prehĺbiť  spoluprácu či vo všeobecnosti rozšíriť pôsobnosť.“  

Podmienkou pre zapojenie sa do výzvy je vyplnenie online formulára. Detailný popis projektu pošlite následne na emailový kontakt matej.smrek@cvtisr.sk. Do predmetu správy je potrebné uviesť Verejná výzva_CE RESPONSIBLE

Zo zaslaných projektov vyberú odborníci desať z nich. Ziskom týchto vybraných spoločensky zodpovedných projektov bude propagačná podpora projektu v hodnote 1 000 eur. 

V doručených projektoch sa budú hodnotiť viaceré kritéria. Posúdi sa napríklad jeho dlhodobá udržateľnosť či miera inovácie projektu.

Vybraná projektová desiatka odprezentuje svoj projekt v krátkej, trojminútovej prezentácii. Odborná porota tak zúži desať projektov na tri víťazné. Trojica víťazov získa profesionálny propagačný video materiál

v hodnote 1 000 eur. 

Ako uzatvára Smrek: „Propagačnú podporu, ako aj propagačné video zabezpečia skúsení odborníci

na komunikáciu. Konkrétny obsah sa vždy prispôsobí potrebám každého projektu samostatne. Zloženie odbornej poroty bude zverejnené po ukončení výzvy.“


Verejná výzva pre sociálnych a altruistických podnikateľov na predkladanie projektov zahŕňajúcich vzájomnú spoluprácu sociálnych a klasických podnikateľov

Program Interreg Central Europe – projekt CE RESPONSIBLE

Dátum zverejnenia výzvy: 07.06.2021

Dátum uzatvorenia výzvy: 16.07.2021

ilustračné foto: pexels.com

 

Posledný update stránky: 2021-07-08 10:32