PREDĹŽENÁ REGISTRÁCIA - DO 7.10. 2018!!! / TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2018

Registrácia je PREDĹŽENÁ !!! Bude ukončená 7. 10. 2018 o 23.59 hod.

REGISTRÁCIA

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 je podujatím s medzinárodnou účasťou. V tomto roku Vám predstavíme už jeho ôsmy ročník, ktorého nosnou témou je Štandardizácia procesov pre efektívny transfer technológií. Podujatie sa uskutoční v termíne 9. – 10. októbra 2018, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava). Prvý deň podujatia sa uskutoční panel Inovačný dialóg a Odborný seminár, druhý deň je venovaný nosnej časti, ktorou je samotná Konferencia.

Hosťami tohtoročnej konferencie budú aj zástupcovia z Oxford University Innovation a CTT VUT v Brne.

Pobrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Národný portál pre transfer technológií (NPTT)

Podujatie je realizované v spolupráci s medzinárodným projektom EcoInn Danube.

Posledný update stránky: 2018-10-03 10:45