Prečo byť v IT znamená byť „IN“

Stredoškoláci, ale aj žiaci základných škôl budú môcť v nasledujúcich dňoch získať reálny kontakt s prostredím IT biznisu a IT technológií u nás. Pripravované podujatia v rámci aktivít národného projektu IT Akadémia -  vzdelávanie pre 21. storočie ich majú motivovať, aby sa i oni rozhodli stať sa jeho súčasťou.

Podujatia s názvom Veda v meste či IT čajovňa prinášajú aktuálne do troch slovenských miest to najlepšie a najpútavejšie z IT praxe a príbuzných prírodovedných odborov. Prostredníctvom odborných prezentácií dostanú  žiaci a študenti informácie takpovediac „z prvej ruky.“ Okrem akademikov nebudú chýbať ani zástupcovia firiem.  

Sériu najbližších podujatí odštartuje Žilina a  IT čajovňa. V priestoroch Fakulty riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity sa 12. marca 2018 od 10. hodiny bude hovoriť o úspechu. O úspechu, ktorý sa dostal až za hranice Slovenska. Predstaví sa líder v oblasti globálnej navigácie Sygic.

Nitrianski žiaci a študenti si hneď na druhý deň, 13. marca 2018, budú môcť zájsť v rámci Vedy v meste na Vedecký jarmok. V Galérii MLYNY Nitra sa od 9. hodiny predstaví Fakulta prírodných vied UKF v Nitre to spomínané „naj“ z prírodovedných odborov.

Veda meste bude pokračovať odpoveďami na otázku, ako sa uplatniť s IT, a prečo ísť študovať odbory zamerané na informatiku. Motivačnými prednáškami IT firiem a zároveň formou prezentačných stánkov sa predstavia zástupcovia TUKE a UPJŠ a spolupracujúce firmy T-Systems Slovakia s.r.o., GlobalLogic, AT&T, CEIT KE                15. marca 2018UVP TECHNICOM, Technickej univerzity v Košiciach.

Cyklus Vedy meste v tomto týždni uzavrie opäť Žilina. Rovnako na Fakulte riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity, 15. marca 2018  budú môcť študenti zažiť virtuálnu realitu, zacvičiť si Tai-Chi s NAO robotom, otestovať motoriku svojich rúk, oboznámiť s internetom vecí či počítačovými simuláciami.

Podujatia IT čajovňa a Veda v meste sa konajú  ako súčasť aktivít národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.      

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii                           na  http://itakademia.sk a http://itakademia.sk/sk/domov/1-3-motivacia-ziakov-a-studentov-pre-studium-ikt-prirodnych-a-technickych-vied/veda-v-meste/

Posledný update stránky: 2018-03-08 15:36