Prax aj financie. Záujemcovia o silný európsky program pre výskum a inovácie môžu zistiť viac

Európske inovácie a výskum sú aktuálne pod patronátom programu Horizont Európa. Nový rok je aj pre vedcov a ďalších kľúčových partnerov ideálnou príležitosťou aktuálne sa zorientovať v súčasných trendoch. Napríklad aj v otázke koordinovania projektov programu či príprave jeho rozpočtov.

Už koncom januára otvára Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  užitočné témy v pripravovaných online podujatiach. Registrácia je k dispozícii už v týchto dňoch.

Tohtoročnú ponuku odborných podujatí odštartuje Národná kancelária Horizontu v CVTI SR praktickou otázkou -  Čo v praxi znamená koordinovanie projektu v Horizonte Európa. „Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov s povinnosťami koordinátorov projektov programu Horizont Európa, ktoré im vyplývajú z grantovej dohody. Moderovanou diskusiou  predstavíme skúsenosti úspešných slovenských koordinátorov projektov programu Horizont 2020. Ponúknuté informácie ocenia všetci záujemcovia o účasť v projektoch programu Horizont Európa v úlohe koordinátora, najmä zástupcovia z vysokých škôl a vedecko – výskumných inštitúcií, štátnych a verejných inštitúcií či firemní výskumníci a aj inovátori,“ približuje Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z Národnej kancelárie Horizontu v CVTI SR.

Podujatie sa uskutoční 25. 1. 2022 v online forme. Bezplatná registrácia je k dispozícii do 21. 1. 2022.

Posledný januárový deň bude rezonovať téma financií. Na minuloročný októbrový workshop nadviaže jeho druhá séria. Interaktívne podujatie k príprave rozpočtu projektov programu Horizont Európa je tu predovšetkým pre tých, ktorí sa z kapacitných dôvodov nedostali na prvé podujatie. „Zameriame sa na projektové návrhy typu výskumno-inovačná akcia (Research & Innovation Action) a inovačná akcia (Innovation Action). Predstavíme základné rozpočtové položky a typy nákladov, s ktorými sa dá pri príprave rozpočtov týchto projektov stretnúť,“ konkretizuje Šimková.

Keďže pôjde o interaktívne podujatie účastníci majú príležitosť pýtať sa odborníkov priamo. Otázky môžu zaslať však aj vopred - do 24. 1.2022. Rovnako je to termín, do ktorého je nutné registrovať sa na podujatie.

Všetky potrebné informácie k podujatiam vrátane ich programu sú k dispozícii na www.horizont-europa.sk

 

Čo v praxi znamená koordinovanie projektu v programe Horizont Európa?

25.01.2022, 13:00 – 14:00

Interaktívny workshop k príprave rozpočtu projektov v programe Horizont Európa – 2. séria

31.01.2022, 09:30 – 12:00

 

Posledný update stránky: 2022-01-12 11:46